Informace o průběhu opravy školy (kopie z i-školy)

4. října 2017 v 18:19 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
4.10.2017, vložil Vaňková Ivana (Důležitá zpráva)
Stav ve škole 4.10.2017
Vážení rodiče,
k dnešnímu dni bylo opět zprovozněno školní zvonění a školní hodiny. Zbývá zamalovat protečený strop ještě v jedné třídě.
Na kontrolním dni dnes bylo potvrzeno, že prašné práce související s rekonstrukcí školní kuchyně či s půdní vestavbou se již uvnitř budovy dělat nebudou. Pokud by nás nějaké hlučné práce rušily při výuce, musí to paní učitelky hned nahlásit a stavbyvedoucí sjedná nápravu.
Do školní jídelny bylo navezeno gastro zařízení a další sedací sety, děti včera a dnes jedly na normálních talířích. Bohužel z technických důvodů (nemůže být zapojena digestoř a tím pádem není odváděna pára z myček, do pondělí 9.10.2017 bude toto vyřešeno) se zítra a v pátek bude opět vydávat oběd na plastovém nádobí.
Požádala jsem zhotovitele (firma Dereza) a investora (MČ Praha 10) o vyhotovení reálného časového harmonogramu dalších prací. Dále jsem pro jistotu požádala o dodání písemného posudku bezpečnostního technika ohledně lešení před školou (není pochozí, slouží k zamezení pádu čehokoli ze střechy). S firmou Dereza bylo dohodnuto, že omezí vjezdy/výjezdy na hřiště v době koncentrace dětí na chodníku před školou (7:00 - 8:00 hod., 11:45 - 14:30). Stavbyvedoucí mě bude na pravidelných schůzkách informovat o postupu prací. Předpokládám, že v průběhu příštího týdne konečně budeme moci zútulnit zatím strohé chodby.
Projekt na opravu stropů je hotový. Jakmile MČ vybere dodavatele, budou moci začít všechny práce.

2.10.2017
Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy
2.10.2017, vložil Vaňková Ivana (Důležitá zpráva)
Stav ve škole k 2.10.2017
Vážení rodiče,
po prohlídce školy jsme zjistili, že během uplynulých 4 dnů byly ve škole dokončeny a následně vymalovány kaslíky na všech chodbách, zamalovány byly všechny protečené stropy kromě 2 tříd, kde bude dodatečně sjednána náprava. Bohužel během těchto prací byl zřejmě někde přerušen rozvod elektřiny ve školním systému zvonění a hodin. Momentálně tedy ke všem problémům musíme fungovat bez zvonění a bez hodin. Elektřikáři dodavatele dnes hledají, kde je závada.
Úklid po víkendových pracích nebyl dodavatelem proveden podle našich představ, ale věřím, že do konce tohoto týdne bude ve škole definitivně uklizeno. Nějaké hodně prašné práce už by se neměly uvnitř budovy dělat (kromě opravy stropů v 5 třídách, které ale budou od okolních prostor odděleny příčkou).
Do školní jídelny se postupně naváží gastro zařízení - všichni se snaží, aby už se konečně mohlo přestat používat plastové nádobí. Kdy se tak skutečně stane, bohužel nedokážeme přesně říct.
2.10.2017
Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy
27.9.2017, vložil Vaňková Ivana (Důležitá zpráva)
Informace o stavu ve škole
Vážení rodiče,
stavební práce v naší škole bohužel neprobíhají podle harmonogramu, který nám byl nastíněn cca v květnu 2017. Během letních prázdnin se stihly hrubé stavební práce uvnitř budovy (výměna stoupaček v celé budově, nové obklady ve třídách, doplnění obkladů na toaletách, instalace vzduchotechniky skrz celou školu). S velkým vypětím všech zaměstnanců školy (jak provozních, tak pedagogických) se nám podařilo školní rok zahájit v normálním termínu 4. 9. 2017, i když se učitelé po dovolené vraceli v podstatě ještě na staveniště. Začisťovací práce na chodbách firma nestihla do konce srpna dokončit. Domluvili jsme se tedy na práci o víkendech s konečným termínem konec září. Ředitelské volno bylo vyhlášeno s ohledem na to, aby bylo během 4 volných dnů uvnitř budovy školy vše definitivně dokončeno (dokončovací práce na chodbách - zakrytí nových kabelových rozvodů do sádrokartonových kaslíků a následné vymalování). Doufám, že tomu tak bude - alespoň to 27. 9. 2017 bylo při kontrolním dnu opět potvrzeno. Kromě výše popsaných prací se začala odkrývat střecha, byly demontovány nefunkční komíny, totálně vybouraná školní kuchyně s následnými stavebními pracemi, rozšířená (probouráním do vedlejších dvou sklepů) a částečně zprovozněná jídelna. Nepodařilo se tedy do konce prázdnin úplně dokončit vnitřní práce ve škole a ve školní jídelně - jak bylo původně stanoveno. Základní škola není majitelem budovy a tedy ani zadavatelem/investorem stavby, nemáme tedy v této souvislosti žádné kompetence a v podstatě ani podrobné informace, jak je to s harmonogramem prací, posuny termínů, apod. Samozřejmě opakovaně upozorňujeme jak MČ Praha 10, tak stavební dozor a zhotovitele stavby (firma Dereza) na komplikace, které nám toto nedodržování termínů přináší.

Bezpečnost kolem stavby je kontrolována bezpečnostním technikem. Ten také posoudil lešení a tunel před školou (slouží jako ochrana před příp. padajícími předměty ze střechy) jako vyhovující. Děti jsme ve škole poučili o bezpečném chování a věřím, že tak učinili i rodiče. Po dobu prací na střeše není povolen pobyt dětí na malém školním hřišti a školní zahradě. Školní družina tedy využívá např. Heroldovy sady.

Jak dlouho bude školní jídelna vydávat jídlo na plastovém nádobí, netušíme (termín dokončení jídelny byl dnes opět posunut), ale jak škola, tak ŠJ Praha 10 opakovaně tlačí na urychlení definitivního dokončení výdejny jídla.

Vzhledem k odkryté střeše došlo v srpnu k zatečení vody do několika tříd. Při následné opravě stropu v jedné třídě se zjistilo, že stávající stropy nebyly před 100 lety zřejmě technologicky správně postavené. Informovala jsem o této skutečnosti majitele budovy MČ Praha 10 a požádala o posouzení stavu znalcem. Tak se také stalo a ve dnech 21. - 22.9.2017 byly ve všech místnostech ve škole vyvrtány sondy do stropů a provedeny kamerové záznamy. Znalec na základě tohoto konstatoval, že v pěti učebnách v 1. patře nelze zaručit, že jsou stropy v pořádku a nařídil vyklizení tříd a výměnu stropů. Oficiálně rozhodnutí ještě nemáme, přesto jsme okamžitě jednali a děti z postižených tříd přestěhovali do náhradních prostorů ve škole. Na stropech nejsou žádné viditelné praskliny, vypoukliny apod., na závadu se přišlo skutečně jen díky zatečení vody. Vše jsme řešili ve spolupráci se zřizovatelem (MČ Praha 10), zřizovatel hledal náhradní prostory, pokud by hrozilo vystěhování všech tříd. Naštěstí se tak nestalo a můžeme zůstat ve škole, i když to pro nás všechny bude dost komplikované. Výuka bude probíhat zcela normálně, jen snad 2 měsíce (hrubý odhad, nikdo nedokáže přesně říct, jak dlouho celý proces bude trvat - vypracování projektu, schválení projektu ze strany MČ Praha 10, zhotovení) budeme ve stísněných prostorách (učíme kromě jiného ve cvičné kuchyni, ve školní žákovské dílně, v herně školní družiny, ve čtenářském klubu, v kanceláři zástupkyně 1. stupně, v kanceláři zástupkyně 2. stupně, ve školní jídelně, v počítačové učebně). Bohužel nemáme k dispozici jiné prostory - z tohoto důvodu se u nás realizuje půdní vestavba, která přinese shodou okolností právě 5 nových učeben.
Uvědomujeme si, že stávající situace ve škole je nelehká pro všechny, kteří ve škole pobývají. Bohužel není v našich silách toto nějak rychle změnit, různé komplikace nás budou, obávám se, provázet celý školní rok. Jedná se o rozsáhlou stavební úpravu ve staré budově, objevují se nepředpokládané problémy. Termín dokončení stavby se přesunuje snad na duben/květen roku 2018.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek v souvislosti s organizací vyučovacího procesu se neváhejte obrátit na školu. Zajímá-li Vás cokoli kolem stavby, termínů apod., můžeme dodat jen zprostředkované informace. V tomto případě doporučuji kontaktovat MČ Praha 10, konkrétně odbor majetkoprávní.

27.9.2017
Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama