Opakovací testy červen

26. května 2017 v 20:38 | R.M.
OPAKOVÁNÍ NA PÍSEMNÉ PRÁCE

Český jazyk: termín písemné práce 5.6.
význam slov (nadřazená, podřazená, souřadná, homonyma, synonyma, protiklady, spisovná, nespisovná), stavba slova (předpona, kořen, přípona; -ě-/-je-), vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor, koncovky podstatných jmen), slovesa (osoba, číslo, čas, tvary sloves), stavba věty (podmět a přísudek, věta jednoduchá a souvětí, vzorec souvětí, shoda přísudku s podmětem)

Matematika: termín písemné práce 12.6.
Sčítání a odčítání do milionu (pamětné, písemné), násobení a dělení do milionu (pamětné, písemné), slovní úlohy, zlomky (výpočet části ze zlomku), převody jednotek, vztahy mezi čísly (grafy, tabulky), aritmetický průměr,

Geometrie: termín písemné práce 13.6.
Bod, přímka, polopřímka, úsečka, opačné polopřímky, rovnoběžky, kolmice, různoběžky, kruh, kružnice, čtverec, obdélník, trojúhelník (obvod, obsah ve čtvercové síti), grafický rozdíl, součet, násobek úsečky, trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníku

Přírodověda: termín 7.6.
Ekosystém RYBNÍK, POTOK, ŘEKA

Vlastivěda: termín 9.6. (pátek)!!! (8.6. - Vld - procvičování)

Jagellonci a Habsburkové, renesance
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama