Hvězdárna Ďáblice

4. listopadu 2017 v 19:45 | R.M. |  AKCE TŘÍDY
Ve středu 25.10. jsme vyrazili do hvězdárny Ďáblice, kde jsme se podívali na program o Sluneční soustavě. V pořadu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a shlédli jsme spoustu fotografií různých planet, které byly pořízeny vesmírnými sondami. Po projekci jsme si prohlédli výstavu o planetách a ostatních tělesech ve vesmíru. Také jsme byli v kopulích u dalekohledů, kde jsem pozorovali objekty v okolí a pomocí specíálního fitlru i Slunce.
 

Testy z vlastivědy a přírodovědy

4. listopadu 2017 v 19:28 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
Ve středu 8. 11. bude velký test z vlastivědy - zeměpisu. Bude mít 2 části:
a) všeobecný - zápisy v sešitě
b) kraj dle vlastního výběru (povrch, vodstvo, města, průmysl, zemědělství, zájímavosti + obrysová mapa kraje)

V pátek 10. 11. velký test z přírodovědy: člověk a neživá příroda, vesmír (zápisy a pracovní listy v sešitě).

Pokud bude někdo chybět, bude test psát první den příchodu do školy.

Informace o průběhu opravy školy (kopie z i-školy) - 4.část

4. listopadu 2017 v 19:22 | R.M.
Stav ve škole k 3.11.2017
Vážení rodiče,
2.11.2017 Rada MČ Praha 10 schválila výběr zhotovitele rekonstrukce stropních podhledů, smlouva je připravena k podpisu. Práce by měly začít bez zbytečného zdržení a měly by být hotové za 8 týdnů.
Vzhledem k tomu, že potřebujeme, aby se vše co nejvíce urychlilo, musíme se se zhotovitelem domluvit na podmínkách vzájemné koexistence - až se tak stane, předám další informace.
Nový aktuální časový harmonogram realizace půdní vestavby zatím neznám, ale práce intenzivně pokračují včetně víkendů.
U školní jídleny zatím stále platí předběžný termín dokončení konec listopadu, příští týden by se mělo začít navážet gastro vybavení.
Po vichřici 29.10.2017 zateklo do čtyř tříd - mokré fleky se přes noc vysouší elektrickými vysoušeči a po vyschnutí budou zamalovány. Nedošlo k žádnému poničení věcí apod.
V souvislosti s vichřicí jsem požádala o posouzení bezpečnosti lešení před školou. Lešení je v pořádku, byly doplněny potrhané plachty. Přesto opět prosím všechny, aby se pod lešením zbytečně nezdržovali.

Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy
 


Sbírka pro pejsky

4. listopadu 2017 v 19:18 | R.M.
Sbírka se bude konat 6.11. u vrátnice školy-


Informace o průběhu opravy školy (kopie z i-školy) - 3.část

23. října 2017 v 7:41 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
Stav ve škole k 19.10.2017
Vážení rodiče,
dle aktuálních informací z MČ Praha 10:
1) nový aktuální harmonogram stavby je připraven, ale musí jej ještě odsouhlasit Rada MČ Praha 10 (předpoklad je 2.11.2017).
2) na rekonstrukci podhledů v 5 zavřených třídách již do 26.10.2017 běží výběrové řízení, Rada MČ Praha 10 by následně 2.11.2017 měla potvrdit zhotovitele a v listopadu by tedy rekonstrukce mohla začít.


18.10.2017
Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy

Ďáblická hvězdárna

19. října 2017 v 15:17 | R.M. |  AKCE TŘÍDY
Ve tředu 25. 10. jedeme do Ďáblic, kde je hvězdárna. S sebou vše, co je nutné + věci na Př.
Odcházíme v 8 hodin, vracíme se v 11.40 a pak přírodověda.

Přednáška pro dívky o dospívání

19. října 2017 v 15:15 | R.M. |  ZAŽILI JSME
Pro žákyně 5. ročníků byla připravena přednáška o dospívání "Od dívky k ženě". V roli přednášející byla paní Kateřina Juřenčáková z organizace H.A.M. Dívky se během dvou vyučovacích hodin dozvěděly mnoho informací o změnách, které probíhají v jejich těle v tomto období, jaké různé hygienické potřeby jsou k dispozici nebo jak to funguje "mezi klukama a holkama".

Všechny dívky si přednášku užily a odcházely z ní s pocitem, že je to dospívání vlastně prima.

Geofyzikální ústav a Geopark Spořilov

19. října 2017 v 15:13 | R.M.

Využili pozvání spolužáka z jiné 5. třídy a vyrazili jsme do Geofyzikálního ústavu na Spořilově. Zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o sopkách. Na různých pokusech nám bylo ukázáno, jak sopky vznikly, nebo jakým způsobem probíhá sledování sopečné aktivity.

Také jsme si prohlédli geopark, ve kterém je spousta vyvřelých, přeměněných a usazených hornin z různých konců světa.

Výlet do Ďáblického háje a na okolí rybníků v Nových Butovicích

19. října 2017 v 15:08 | R.M. |  ZAŽILI JSME

Neodkladné hlučné a prašné práce nás ke konci září vyhnaly na dva dny do přírody. Se třídami 2.A, 5.A jsme si za svůj cíl vybrali "neznámé končiny" na okrajích Prahy.
Ve čtvrtek 21. září jsme vyrazili do přírody v Ďáblickém lese. Cestou děti obdivovaly krásný výhled do krajiny, objevily hvězdárnu a užívaly si na dětských hřištích. Cestou zpět jsme se "přimotali" na bezpečnostní akci MČ Praha 8, která byla připravena pro žáky tamějších škol. Prohlédli jsme si hasičské, policejní i záchranné vozy, u policejního stánku vyplnili soutěžní úkoly, za které jsme dostali odměnu.
V pátek 22. září jsme se vydali na opačný konec Prahy, do Butovic. Prošli jsme celý "centrální park" až na metro Luka. Cestou jsme obdivovali krásy místních rybníků, dětských hřišť a stromový keltský kalendář.

Dny v přírodě jsme si užili, hlavně díky počasí, které nám po oba dva dny přálo.

Otevřené dopisy na MČ Praha 10

19. října 2017 v 15:02 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
Na webových stránkách školy v záložce SRPŠ jsou ke stažení dva otevřené dopisy na MČ Prahy 10 - Školy v přírodě ve školním roce 2017/2018 a Rekonstrukce školy Karla Čapka.

Informace o průběhu opravy školy (kopie z i-školy) - 2.část

19. října 2017 v 14:58 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
18.10.2017, vložil Vaňková Ivana (Důležitá zpráva)
Stav ve škole k 18.10.2017
Vážení rodiče,
o víkendu byly definitivně odstraněny poslední drobné nedodělky.
Pokud se stane, že hlučné práce z půdy ruší při výuce, paní učitelky to hned hlásí a stavbyvedoucí sjedná nápravu. Stalo se to asi 4x.
Definitivní termín dokončení školní kuchyně bohužel nemohu potvrdit - snad konec listopadu.
Časový harmonogram zatím nemám. Firma Dereza předala dle svého vyjádření podklady investorovi (MČ Praha 10), který má následně zaslat harmonogram mně, zatím se tak nestalo.
Mám písemný posudek bezpečnostního technika, že lešení před školou dostatečně chrání lidi na chodníku před pádem nějakého předmětu ze střechy. Lešení bylo ještě prodlouženo, byla přidána další záchytná síť, kolem trubek jsou ochranné "krky". Až budou realizovány pokrývačské práce na straně střechy do Kodaňské, bude zastřešení lešení dále prodlouženo, nebo bude zajištěn stálý dozor a chodník podél budovy bude uzavřen a vstup a výstup z budovy bude pouze v chráněném koridoru, dle pokynů dozírající osoby pověřené stavbyvedoucím.
Malé hřiště a zahrada nemohou být zatím používány - kvůli nebezpečí pádu čehokoli ze střechy (pokyn bezpečnostního technika). Vzhledem k tomu, že se půdní vestavba protáhne do jara, bude na jaře (v případě, že se na střeše ještě bude pracovat) zbudováno ochranné lešení, aby děti mohly chodit na zahradu.
Postupně přidáváme výzdobu na chodby, aby škola uvnitř vypadala, jak jsme zvyklí.
Dle informací z MČ Praha 10 půjde rekonstrukce stropů v 5 učebnách do výběrového řízení. Dle sdělení člena rady má věc prioritu, ale zákonné lhůty při výběrových řízeních nelze nijak zkrátit.
A i v tomto stavu zvládneme připravit 9 volebních místností - velké poděkování patří všem pedagogickým i provozním pracovníkům školy.

Fotografování jednotlivců

19. října 2017 v 14:55 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
V úterý je fotografování jednotlivců. Pokud se sejde 10 objednávek na tablo třídy, budou se fotit postupně všichni.

Příspěvek na kniku

4. října 2017 v 18:25 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
PRAHA 10 STOJÍ O TO, ABY DĚTI ČETLY. PŘISPĚJE JIM NA NÁKUP KNIH

Rada městské části Praha 10 přišla s programem na podporu
čtenářské gramotnosti. Každému dítěti, které má trvalé
bydliště v Praze 10 a které se narodilo mezi 1.1.2002 a 30.9.2009,
na začátku nového školního roku přispěje v rámci aplikace
Aktivní město na nákup knih částkou 500 Kč.

"Rozvoj čtenářské gramotnosti je podle nás jedním z
důležitých úkolů současného školství. Rozhodli jsme se proto
udělat to, co je v našich silách a rozpočtových možnostech,
abychom umožnili dětem nebo jejich rodičům nakoupit knížky: ať
už učebnice nebo jen tak pro radost," říká radní pro oblast
školství Ondřej Počarovský (TOP 09).

Každé dítě s trvalým pobytem v Praze 10, které se narodilo mezi
1.1.2002 a 30.9.2009, tak může do konce listopadu získat
elektronickou poukázku v hodnotě 500 korun, kterou bude moci
využít na nákup knížek, a to až do konce letošního roku (tj.
do 31.12.2017).

"Je jedno, jestli si dítě koupí oblíbenou knížku, nebo jestli
rodiče využijí poukaz na nákup učebnic, což je výdaj, který
některé rodiny na začátku školního roku silně pociťují. My
tímto darem dáváme najevo, co považujeme za důležité a co
chceme podporovat," říká radní Ivana Cabrnochová (SZ).

Postup získání příspěvku je jednoduchý a celý probíhá
on-line pomocí softwarové aplikace Aktivní město, ve které je
možné se od 18. září registrovat (www.aktivnimesto.cz [1]). Po
registraci a validaci údajů radnicí bude rodičům (zákonným
zástupcům) dětí vytvořeno on-line konto, na kterém jim budou
nabity elektronické body. Příspěvek činí 500 Kč na jedno
dítě. Rodiče si pak sami vyberou z nabídky registrovaných
knihkupectví a antikvariátů, jejichž provozovny jsou na území
městské části Praha 10, případně dalších knihkupectví,
které mají provozovnu na území hlavního města Prahy. (Seznam
knihkupců, kde je možné poukaz uplatnit, naleznete přímo v
aplikaci Aktivní město v sekci Časté dotazy.)

Po výběru provozovny, kde budou chtít příjemci příspěvek
uplatnit, jim na e-mail přijde potvrzení jejich objednávky, kterou
se prokáží při nákupu (vytištěnou nebo uloženou např. v
mobilním telefonu/tabletu). Na základě potvrzené objednávky jim
pak bude poskytnuta sleva na jejich nákup ve výši 500 Kč. V
případě větších knihkupeckých řetězců je také možné, že
na základě objednávky rodiče obdrží elektronický dárkový
voucher ve výši 500 Kč uplatnitelný v celé síti řetězce
(např. Neoluxor apod.). Po technické stránce bude projekt jako
operátor zajišťovat společnost Up Česká republika, se kterou
radnice na přípravě projektu spolupracuje. Projekt vzniká v rámci
Místní agendy 21 a projektu Zdravá Praha 10.

Informace o průběhu opravy školy (kopie z i-školy)

4. října 2017 v 18:19 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
4.10.2017, vložil Vaňková Ivana (Důležitá zpráva)
Stav ve škole 4.10.2017
Vážení rodiče,
k dnešnímu dni bylo opět zprovozněno školní zvonění a školní hodiny. Zbývá zamalovat protečený strop ještě v jedné třídě.
Na kontrolním dni dnes bylo potvrzeno, že prašné práce související s rekonstrukcí školní kuchyně či s půdní vestavbou se již uvnitř budovy dělat nebudou. Pokud by nás nějaké hlučné práce rušily při výuce, musí to paní učitelky hned nahlásit a stavbyvedoucí sjedná nápravu.
Do školní jídelny bylo navezeno gastro zařízení a další sedací sety, děti včera a dnes jedly na normálních talířích. Bohužel z technických důvodů (nemůže být zapojena digestoř a tím pádem není odváděna pára z myček, do pondělí 9.10.2017 bude toto vyřešeno) se zítra a v pátek bude opět vydávat oběd na plastovém nádobí.
Požádala jsem zhotovitele (firma Dereza) a investora (MČ Praha 10) o vyhotovení reálného časového harmonogramu dalších prací. Dále jsem pro jistotu požádala o dodání písemného posudku bezpečnostního technika ohledně lešení před školou (není pochozí, slouží k zamezení pádu čehokoli ze střechy). S firmou Dereza bylo dohodnuto, že omezí vjezdy/výjezdy na hřiště v době koncentrace dětí na chodníku před školou (7:00 - 8:00 hod., 11:45 - 14:30). Stavbyvedoucí mě bude na pravidelných schůzkách informovat o postupu prací. Předpokládám, že v průběhu příštího týdne konečně budeme moci zútulnit zatím strohé chodby.
Projekt na opravu stropů je hotový. Jakmile MČ vybere dodavatele, budou moci začít všechny práce.

2.10.2017
Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy
2.10.2017, vložil Vaňková Ivana (Důležitá zpráva)
Stav ve škole k 2.10.2017
Vážení rodiče,
po prohlídce školy jsme zjistili, že během uplynulých 4 dnů byly ve škole dokončeny a následně vymalovány kaslíky na všech chodbách, zamalovány byly všechny protečené stropy kromě 2 tříd, kde bude dodatečně sjednána náprava. Bohužel během těchto prací byl zřejmě někde přerušen rozvod elektřiny ve školním systému zvonění a hodin. Momentálně tedy ke všem problémům musíme fungovat bez zvonění a bez hodin. Elektřikáři dodavatele dnes hledají, kde je závada.
Úklid po víkendových pracích nebyl dodavatelem proveden podle našich představ, ale věřím, že do konce tohoto týdne bude ve škole definitivně uklizeno. Nějaké hodně prašné práce už by se neměly uvnitř budovy dělat (kromě opravy stropů v 5 třídách, které ale budou od okolních prostor odděleny příčkou).
Do školní jídelny se postupně naváží gastro zařízení - všichni se snaží, aby už se konečně mohlo přestat používat plastové nádobí. Kdy se tak skutečně stane, bohužel nedokážeme přesně říct.
2.10.2017
Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy
27.9.2017, vložil Vaňková Ivana (Důležitá zpráva)
Informace o stavu ve škole
Vážení rodiče,
stavební práce v naší škole bohužel neprobíhají podle harmonogramu, který nám byl nastíněn cca v květnu 2017. Během letních prázdnin se stihly hrubé stavební práce uvnitř budovy (výměna stoupaček v celé budově, nové obklady ve třídách, doplnění obkladů na toaletách, instalace vzduchotechniky skrz celou školu). S velkým vypětím všech zaměstnanců školy (jak provozních, tak pedagogických) se nám podařilo školní rok zahájit v normálním termínu 4. 9. 2017, i když se učitelé po dovolené vraceli v podstatě ještě na staveniště. Začisťovací práce na chodbách firma nestihla do konce srpna dokončit. Domluvili jsme se tedy na práci o víkendech s konečným termínem konec září. Ředitelské volno bylo vyhlášeno s ohledem na to, aby bylo během 4 volných dnů uvnitř budovy školy vše definitivně dokončeno (dokončovací práce na chodbách - zakrytí nových kabelových rozvodů do sádrokartonových kaslíků a následné vymalování). Doufám, že tomu tak bude - alespoň to 27. 9. 2017 bylo při kontrolním dnu opět potvrzeno. Kromě výše popsaných prací se začala odkrývat střecha, byly demontovány nefunkční komíny, totálně vybouraná školní kuchyně s následnými stavebními pracemi, rozšířená (probouráním do vedlejších dvou sklepů) a částečně zprovozněná jídelna. Nepodařilo se tedy do konce prázdnin úplně dokončit vnitřní práce ve škole a ve školní jídelně - jak bylo původně stanoveno. Základní škola není majitelem budovy a tedy ani zadavatelem/investorem stavby, nemáme tedy v této souvislosti žádné kompetence a v podstatě ani podrobné informace, jak je to s harmonogramem prací, posuny termínů, apod. Samozřejmě opakovaně upozorňujeme jak MČ Praha 10, tak stavební dozor a zhotovitele stavby (firma Dereza) na komplikace, které nám toto nedodržování termínů přináší.

Bezpečnost kolem stavby je kontrolována bezpečnostním technikem. Ten také posoudil lešení a tunel před školou (slouží jako ochrana před příp. padajícími předměty ze střechy) jako vyhovující. Děti jsme ve škole poučili o bezpečném chování a věřím, že tak učinili i rodiče. Po dobu prací na střeše není povolen pobyt dětí na malém školním hřišti a školní zahradě. Školní družina tedy využívá např. Heroldovy sady.

Jak dlouho bude školní jídelna vydávat jídlo na plastovém nádobí, netušíme (termín dokončení jídelny byl dnes opět posunut), ale jak škola, tak ŠJ Praha 10 opakovaně tlačí na urychlení definitivního dokončení výdejny jídla.

Vzhledem k odkryté střeše došlo v srpnu k zatečení vody do několika tříd. Při následné opravě stropu v jedné třídě se zjistilo, že stávající stropy nebyly před 100 lety zřejmě technologicky správně postavené. Informovala jsem o této skutečnosti majitele budovy MČ Praha 10 a požádala o posouzení stavu znalcem. Tak se také stalo a ve dnech 21. - 22.9.2017 byly ve všech místnostech ve škole vyvrtány sondy do stropů a provedeny kamerové záznamy. Znalec na základě tohoto konstatoval, že v pěti učebnách v 1. patře nelze zaručit, že jsou stropy v pořádku a nařídil vyklizení tříd a výměnu stropů. Oficiálně rozhodnutí ještě nemáme, přesto jsme okamžitě jednali a děti z postižených tříd přestěhovali do náhradních prostorů ve škole. Na stropech nejsou žádné viditelné praskliny, vypoukliny apod., na závadu se přišlo skutečně jen díky zatečení vody. Vše jsme řešili ve spolupráci se zřizovatelem (MČ Praha 10), zřizovatel hledal náhradní prostory, pokud by hrozilo vystěhování všech tříd. Naštěstí se tak nestalo a můžeme zůstat ve škole, i když to pro nás všechny bude dost komplikované. Výuka bude probíhat zcela normálně, jen snad 2 měsíce (hrubý odhad, nikdo nedokáže přesně říct, jak dlouho celý proces bude trvat - vypracování projektu, schválení projektu ze strany MČ Praha 10, zhotovení) budeme ve stísněných prostorách (učíme kromě jiného ve cvičné kuchyni, ve školní žákovské dílně, v herně školní družiny, ve čtenářském klubu, v kanceláři zástupkyně 1. stupně, v kanceláři zástupkyně 2. stupně, ve školní jídelně, v počítačové učebně). Bohužel nemáme k dispozici jiné prostory - z tohoto důvodu se u nás realizuje půdní vestavba, která přinese shodou okolností právě 5 nových učeben.
Uvědomujeme si, že stávající situace ve škole je nelehká pro všechny, kteří ve škole pobývají. Bohužel není v našich silách toto nějak rychle změnit, různé komplikace nás budou, obávám se, provázet celý školní rok. Jedná se o rozsáhlou stavební úpravu ve staré budově, objevují se nepředpokládané problémy. Termín dokončení stavby se přesunuje snad na duben/květen roku 2018.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek v souvislosti s organizací vyučovacího procesu se neváhejte obrátit na školu. Zajímá-li Vás cokoli kolem stavby, termínů apod., můžeme dodat jen zprostředkované informace. V tomto případě doporučuji kontaktovat MČ Praha 10, konkrétně odbor majetkoprávní.

27.9.2017
Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy

projektový týden

4. října 2017 v 18:15 | R.M. |  AKCE TŘÍDY
V týdnu 9. - 13. 10. nás čeká projektový týden. Celý 1. stupeň se věnuje "novinařině", jako výstup z projektu je novinový plakát...
Vyučování končí celý týden ve 12 hodin (v ŽK mylně 11.40 - opravíme)
Plakáty jednotlivých tříd budou vystaveny ve 2. patře naší školy. Při třídních schůzkách v listopadu si je budete moci prohlédnout.

Mimořádná výuka ČT a PÁ

20. září 2017 v 15:30 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
Vzhledem k nutným stavebním pracem je ve čtvrtek naplánována vycházka do Ďáblického háje, v pátek vycházka na rybníky u Nových Butovic. Důležité oblečení do každého počasí, teplé pití, svačina, MHD.čip na oběd.
Odchod od školy v 8 hod, návrat v 12,35.
Kdo nepůjde, poslat SMS do 7.40!!!

První týden školy

5. září 2017 v 13:18 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
Vyučování až do pátku 8.9. do 11.40, podle rozvrhu. Prosím tuto informaci podepsat v ŽK.
V pondělí 18.9. od 18 hodin třídní schůzky.
V pátek 29.9. je ředitelské volno, bude dál intenzivněji probíhat stavební úprava...

Do pátku 8.9. přinést plakát o významných událostech, které se vztahuji ke dni data narození. Přiloženo foto.

Pozdrav na konci prázdnin

30. srpna 2017 v 16:10 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
Všechny zdravím na konci prázdnin. Ve škole to vypadá jako v maraveništi a v okolí školy ještě více Úžasný.
Na všechny se těším v pondělí v 8. hodin. Do školy vás pustí v 7.40, takže nechci nikoho vidět posedávat ve vestibulu Mrkající.
S sebou něco na psaní... Klíčky od skříněk zatím děti nedostanou. Do školy se nebudou přezouvat. Rozvrh bude až v úterý. Harmonogram vyučování: PO 4.9. 8 - 8.45
ÚT 5.9. 8 - 11.40
ST 6.9. 8 -11.40
ČT 7.9. a PÁ 8.9. dle rozvrhu. Odpolední vyučování není.
Do jídelny se bude stále dovážet oběd (celé září). Takže, kdo nemá zájem, odhlásit si ho telefonicky. Elektronicky to ještě nefunguje...

Tak v pondělíLíbající.

Výlet do Kutné Hory

27. června 2017 v 20:55 | R.M. |  ZAŽILI JSME
Ve čtvrtek 22. června jsme vyrazili vlakem na výlet do Kutné Hory. Začali jsme prohlídkou Kostnice, kde nám paní průvodkyně pověděla mnoho zajímavostí. Cestou do historického centra jsme si vysvětlili původ mnoha zajímavých kutnohorských míst. Prohlédli jsme si chrám sv. Barbory. Po obědě v parku jsme si prohlédli centrum, nakoupili suvenýry a ochutnali zmrzlinu. Odpoledne nás čekala prohlídka středověkého dolu, kde se dříve těžilo stříbro.
Dlouhou cestu na vlakové nádraží se nám podařilo zkrátit autobusem a pak hurá rychlíkem do Prahy.

Fotky jsou opět v galerii. Proč se zobrazují špatně (naležato), netušíme...

Pohledy na plakátech

27. června 2017 v 20:20 | R.M.
Děkujeme všem školám, které odpověděly na náš pohled. Sešlo se (stále přichází) nám mnoho pohledů, dopisů, krásných vlastnoručně vyrobených záložek, knížek a informačních materiálů, materiálů obecních úřadů, městských úřadů, ekologických center. Máme turistické nálepky, odznáčky, přívěsky, krásné pamětní medaile, náramky, propisky.... Je toho plná krabice od xerox papírů.
V galerii si můžete prohlédnout fotky z průběhu projektu, finálních posterů i prezentace před školou. Moc se omlouváme, že jsme nestihli odpovědět. V pondělí jsme rozdávali vysvědčení, týden předtím jsme dokončovali plakáty, uklízeli třídu a jeli na výlet...
Pozvání do Prahy však stále platí:-)

Přejeme všem krásné prázdniny.

Tady je seznam pohledů, které jsou nalepené na plakátech:

Liberecký kraj: Benecko, Brniště, Kravaře, Doksy, Dubá, Mimoň, Košťálov, Zásada, Bedřichov, Harrachov, Sloup v Čechách, Nový Bor
Jihomoravský kraj: Drnovice, Ivančice, Šatov, Višňové, Zaječí, Kněždub, Račice-Pístovice, Brno
Karlovarský kraj: Cheb, Sokolov, Útvina, Rotava, Kozlov, Jáchymov, Loket, Kraslice, Nové Sedlo
Kraj Vysočina: Košetice, Nová Říše, Jemnice- Budkov, Častrov, Myslibořice, Ořechov, Domamil, Skuhrov, Jihlava, Počátky
Plzeňský kraj: Tisová, Tachov, Stříbro, Černotín a Hluzov, Janovice nad Úhlavou, Pačejov, Mýto, Úhlava, Halže
Jihočeský kraj: Kadov, Prachatice, Brloh, Český Krumlov, Třeboň, Dražice, Lnáře, Kluky
Královéhradecký kraj: Humprecht, Hostinné, Sobotka, Karlova Koruna, Kopidlno, Pilníkov, Dobruška, Vrchlabí
Pardubický kraj: Rybitví, Hrochův Týnec, Choltice, Rosice, Osík, Skuteč, Chroustovice, Polička, Litomyšl, Lanškroun, Tatenice, Králíky, Holice, Horní Jelení
Olomoucký kraj: Vidnava, Velké Losiny, Uničov, Třebčín, Lipník nad B., Olomouc, Tovačov, Jeseník, Prostějov, Plumov, Loučany, Náměšť na Hané, Bludov, Bratrušov, Slatinice
Zlínský kraj: Bohuslavice u Zlína, Bratřejov, Jesenná
Moravskoslezský kraj: Osoblaha, Rýžoviště, Český Těšín, Chuchelná, Hať, Ludgeřovice
Ústecký kraj: Hrob, Kadaň, Bílina, Krabčice, Děčín, Mikulášovice

Středočeský kraj a Praha: Příbram, Slaný, Orlík, Višňová, Průhonice, Praha, Karlštejn, Mšeno, Milín, Řevničov, Šestajovice, Sedlčany, Semice

Také je tu seznam pozdravů, které došly tento týden (dolepí se v září):
Libouchec, Jičíněves, Liberec, Čkyně, Cehnice, Bruntál, Hrádek u Sušice, Povrly, Poniklá, Krupka, Černotín, Hazlov, Pečky, Šenov u Nového Jičína, Želetava, Trmice, Jičín, Český Dub, Bílý Potok - Hejnice, Domanín, Těmice, Pacov, Kunžak, Orlová - Poruba

Škola je už zavřená (velká rekonstrukce vody, úprava půdních prostor na učebny, střecha). Ve vrátnici je však připravená krabice na naší "prázdninovou" poštu. Takže pokud něco dorazí později, neztratí se...

PS. Jen mapu se "špendlíky" se nám nepodařilo vyfotit, protože musely být uklizeny před chystanou stavbou. Ale v září se tam vrátí...

Kam dál