Výlet do Bratislavy

14. března 2018 v 17:40 | R.M. |  projekt V jednom okamžiku na dvou místech
Ve středu 14.3. jsme se společně s 2.A vydali na výlet do Bratislavy v rámci projektu "V jednom okamžiku na dvou místech", který vznikl za podpory MČ Praha 10.
Přestože byl sraz u školy v brzkých ranních hodinách, všichni jsme byli svěží a natěšení. K přepravě paní učitelky vybraly vlakové spojení společnosti RegioJet. Pro všechny zúčastněné servis ve voze Astra velkým zážitkem a s chutí jsme využívali neomezenou konzumaci jablečného moštu a zábavného portálu.
Do Bratislavy vlak dorazil v 11.30 a před námii byly více než 3 hodiny procházky po historickém centru s výšlapem na Bratislavský hrad, odkud jsme všichni obdivovali výhled na řeku Dunaj s mostem SNP, jehož vyhlídka vypadá jako UFO.
Během zpáteční cesty k nádraží jsme utratili eurokapesné za suvenýry a rychlejší chůzí jsme se přesunuli na vlakové nádraží, kde jsme čekali na příjezd vlaku. Během zpáteční cesty jsme pracovali na zážitkovém deníku, do kterého jsme měli připravené pracovní listy k tématu výletu.
Všichni jsme se domů vraceli plni zážitků a překvapeni, že v Bratislavě není tolik turistů jako v Praze a nemuseli jsme se prodírat davy turistů.
 

Návštěva Evropského domu

14. března 2018 v 17:36 | R.M. |  projekt V jednom okamžiku na dvou místech
Návštěva Evropského domu
V pátek 9. března jsme navštívili Evropský dům v Jungmannově ulici v Praze. Zde byl pro nás připravený program o Evropské unii. Dozvěděli jsme se základní informace o fungování EU, zhlédli výukový film "Referát o EU" a společně se pak k obsahu filmu mohli říct své názory.
Všichni jsmesi odnesli zajímavé výukové materiály a hezký zážitek z příjemně vedeného programu.

Informace o průběhu opravy školy (kopie z i-školy) pokračování

12. ledna 2018 v 17:33 | R.M.
12.1.2018, vložil Vaňková Ivana (Důležitá zpráva)
Informace o stavu stavebních prací ve škole
Vážení rodiče,
v příštím týdnu je naplánováno převzetí pěti zrekonstruovaných tříd, které byly od října zavřené na pokyn statika. Stavební práce v těchto třídách byly dokončeny, přes víkend proběhne pokládka podlahové krytiny. Pokud vše dobře dopadne, koncem příštího týdne bude zpět nastěhován nábytek, proběhne generální úklid a v týdnu od 22.1.2018 by se výuka měla vrátit do našich běžných učeben.

Na půdách probíhají práce na sanaci komínů, úpravách krovu, příprava na osazování střešních oken. Práce omezeny pro zimní režim. Následný harmonogram prací neznám. Dále probíhají práce na novém sociálním zařízení ve 4. nadzemním patře - termín dokončení 31.1.2018.

Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy
 


Termíny "velkých písemek" leden

11. ledna 2018 v 12:18 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
18.1. Vld U 17 - 24
23.1. ČJ - vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména: mluvnické kategorie, koncovky
24.1. M - grafy a diagramy, zlomky, výpočet části zlomku, základní převody jednotek, pís. nás. a děl, sčít a odčít.,
vše ve slovních úlohách
Kdo bude chybět, píše písemku hned po návratu do školy.

Průvodce cestovní kanceláře EUROPATOUR

1. ledna 2018 v 16:07 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
3.1. - losování zemí (každý 2)
17.1. odevzdají všichni plakát o první zemi (Střední Evropa, Jižní Evropa, Jihozápadní Evropa, Západní Evropa, Norsko)
17.1. ústní prezentace: Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, Česko
ostatní termíny odevzdání budou upřesněny později

Švédsko zpracovává Martin ve Švédsku a pošle připravenou prezentaci emailem

- plakát A3 (na výšku)
název, mapa s popisem, vlajka
všeobecné informace: poloha, sousední státy, rozloha, počet obyvatel, hlavní město, jazyk, menší územní členění,
základní informace: povrch, vodstvo, města, hospodářství, přírodní a kulturní zajímavosti (jídlo, zvyky, pamětihodnosti), zajímavosti z historie
hodnocení (dvě známky):
a) plakát (přehlednost, úprava, množství informací)
b) prezentace informací (používá nástěnnou mapu) max. 10 minut
důležité: informace na plakátu budou základní, srozumitelné, psány vlastními slovy (neopisovat vše doslova)

doporučená literatura: R. Landmann: Encyklopedie zemí světa (KNIŽNÍ EXPRES S.R.O, 2009)

ÚKOLY 3.1. - 5.1. 2018

29. prosince 2017 v 19:25 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
úkoly pro ty, kteří budou v tomto termínu na horách:

ČJ U 60 - 63 přečíst, do sešitu U 60/11
63/1a
63/3 ( psát do sloupečku a určit pád, číslo, rod, vzor)
M U 26 - 27, PS 26-27
přečíst "Život v oceánech a mořích"
Vld - U 22 přečíst
Vlz - zjistit si referát o zemi

Písemky v lednu

18. prosince 2017 v 19:51 | R.M.
3.1. test VLASTIVĚDA - zeměpis: slepá mapa: pohoří, nížiny, moře, řeky, státy + jejich hlavní města
teorie: podnebí, podnebné pásy, rostliny a živočichové, hospodářství, obyvatelstvo
(vše, co je za DÚ)
10.1. test PŘÍRODOVĚDA - podnebné pásy (vše ze sešitu)Určitě ještě bude Vl-d, ČJ a M. Termíny budou upřesněny.....

Akce před vánočními prázdninami

18. prosince 2017 v 19:38 | R.M. |  AKCE TŘÍDY
20. 12. kino Pilotů: Earth - den na zázračné planetě + procházka na adventní trhy. Odchod od školy v 7.40 !!!!!

21.12. ZOO odchod v 8.00, návrat v 12.35. S sebou: vše teplé.... + kdo může:mrkev, jablka pro zvířátka (odevzdáme na zákaznickém centru)

22.12. vánoční besídka s tombolou (přinést 3 dárečky), trochu cukroví. Vyučování do 11.40

Naše úspěchy

18. prosince 2017 v 19:27 | R.M. |  ZAŽILI JSME
Prosinec byl pro nás celkem úspěšný měsíc... Zástupci naší třídy nás reprezentovali na různých soutěžích.
Holky sice už v listopadu byly na 3. místě ve florbale mezi školami Prahy 10, ale kluci v prosinci vybojovali statečně 6. misto ve florbale. Byli totiž nejstatečnější ze všech týmů Usmívající se. Celý turnaj 4 + 1 totiž odehráli v sestavě 3 + 1 a bez jedine možnosti střídání. P'oděkování patří též týmům protihráčů, kteří chtěli hrát férově a postavili do zápasu též sestavu 3+1 (ale střídali Zamračený). Přestože kluci skončili poslední, zasloužili si od pořadatelů a ostatních týmů velký obdiv.
Další soutěž byla novinářská. Zástupci naší třídy vytvořili kreativní tým z reklamní agentury a měli za úkol vymyslet reklamní plakát, reklamní rozhlasový spot i televizní reklamu. Výsledkem bylo krásné 15. místo.
Velkým úspěchem bylo 3.místo ve výtvarné soutěži Svět kolem nás a vánoční čas za krásnou vánoční kouli, která byla vytvořena z prací různých žáků. Všechny vystavené práce si můžete prohlédnout i během vánočních svátků na MČ Praha 10.

Informace o průběhu opravy školy (kopie z i-školy) pokračování

11. prosince 2017 v 10:57
Stav ve škole k 6.12.2017
Vážení rodiče,
ve čtvrtek 30.11.2017 proběhla kolaudace školní jídelny a školní kuchyně. Kuchyň a jídelna tedy již fungují normálně. Omezen je stále vstup pro externí strávníky zvláštním vchodem z ulice Madridská (kvůli bezpečnosti) a chodí na obědy hlavním vchodem.
Byl upraven a zpřístupněn zadní dvůr ve škole (zámková dlažba), popelnice máme tedy opět uklizené.
Poté, co 16.11.2017 proběhla náročná instalace ocelového schodiště na půdu, jsme opět zcela odděleni od stavby. Opravdu hlučné práce jsou povoleny od 15 hodin. V září si některé paní učitelky stěžovaly na hluk, situace už opravdu zlepšila a stavební firma naše požadavky respektuje. Pokud náhodou dojde k nějaké stížnosti od učitelů, hned kontaktuji stavbyvedoucího, který zjedná nápravu.

Vzhledem k tomu, že potřebujeme, aby 5 uzavřených tříd, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce, bylo zpřístupněno co nejdříve, vycházíme druhé stavební firmě v našem zájmu vstříc. Dvakrát proběhl přesun materiálu (sádrokartonové desky) v odpoledních hodinách, kdy už ve škole není tolik dětí, protože na víkend nebo večer se nepodařilo závoz zajistit. Vždy na přesun dozíral stavbyvedoucí a další zaměstnanec stavební firmy. Momentálně jsou sádrokartony složené za stavební příčkou.
V těchto 5 třídách jsou staré nevyhovující podhledy komplet stržené, suť je vyvezená (tyto práce probíhaly o víkendech). Většina tříd je již oškrábaná, staré podlahové krytiny stržené, na stropě připevněný základ pro nové podhledy.

Samozřejmě stále žijeme úzce "spojení" se stavbou, ale snažíme se, aby to zejména děti pociťovaly co nejméně. Až se v lednu (předpokl. termín dokončení rekonstrukce tříd) budou moci vrátit do svých tříd, bude situace opět o několik stupňů lepší.

Znovu připomínám, že 5 tříd jsme se nerozhodli rekonstruovat za provozu bezdůvodně. Objevilo se podezření, že stropní podhledy nejsou v pořádku a soudní znalec zakázal vstup do těchto tříd. Ostatní stropy jsou dle jeho posudku v pořádku.

Ivana Vaňková, ředitelka školy

Hvězdárna Ďáblice

4. listopadu 2017 v 19:45 | R.M. |  AKCE TŘÍDY
Ve středu 25.10. jsme vyrazili do hvězdárny Ďáblice, kde jsme se podívali na program o Sluneční soustavě. V pořadu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a shlédli jsme spoustu fotografií různých planet, které byly pořízeny vesmírnými sondami. Po projekci jsme si prohlédli výstavu o planetách a ostatních tělesech ve vesmíru. Také jsme byli v kopulích u dalekohledů, kde jsem pozorovali objekty v okolí a pomocí specíálního fitlru i Slunce.

Testy z vlastivědy a přírodovědy

4. listopadu 2017 v 19:28 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
Ve středu 8. 11. bude velký test z vlastivědy - zeměpisu. Bude mít 2 části:
a) všeobecný - zápisy v sešitě
b) kraj dle vlastního výběru (povrch, vodstvo, města, průmysl, zemědělství, zájímavosti + obrysová mapa kraje)

V pátek 10. 11. velký test z přírodovědy: člověk a neživá příroda, vesmír (zápisy a pracovní listy v sešitě).

Pokud bude někdo chybět, bude test psát první den příchodu do školy.

Informace o průběhu opravy školy (kopie z i-školy) - 4.část

4. listopadu 2017 v 19:22 | R.M.
Stav ve škole k 3.11.2017
Vážení rodiče,
2.11.2017 Rada MČ Praha 10 schválila výběr zhotovitele rekonstrukce stropních podhledů, smlouva je připravena k podpisu. Práce by měly začít bez zbytečného zdržení a měly by být hotové za 8 týdnů.
Vzhledem k tomu, že potřebujeme, aby se vše co nejvíce urychlilo, musíme se se zhotovitelem domluvit na podmínkách vzájemné koexistence - až se tak stane, předám další informace.
Nový aktuální časový harmonogram realizace půdní vestavby zatím neznám, ale práce intenzivně pokračují včetně víkendů.
U školní jídleny zatím stále platí předběžný termín dokončení konec listopadu, příští týden by se mělo začít navážet gastro vybavení.
Po vichřici 29.10.2017 zateklo do čtyř tříd - mokré fleky se přes noc vysouší elektrickými vysoušeči a po vyschnutí budou zamalovány. Nedošlo k žádnému poničení věcí apod.
V souvislosti s vichřicí jsem požádala o posouzení bezpečnosti lešení před školou. Lešení je v pořádku, byly doplněny potrhané plachty. Přesto opět prosím všechny, aby se pod lešením zbytečně nezdržovali.

Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy

Sbírka pro pejsky

4. listopadu 2017 v 19:18 | R.M.
Sbírka se bude konat 6.11. u vrátnice školy-


Informace o průběhu opravy školy (kopie z i-školy) - 3.část

23. října 2017 v 7:41 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
Stav ve škole k 19.10.2017
Vážení rodiče,
dle aktuálních informací z MČ Praha 10:
1) nový aktuální harmonogram stavby je připraven, ale musí jej ještě odsouhlasit Rada MČ Praha 10 (předpoklad je 2.11.2017).
2) na rekonstrukci podhledů v 5 zavřených třídách již do 26.10.2017 běží výběrové řízení, Rada MČ Praha 10 by následně 2.11.2017 měla potvrdit zhotovitele a v listopadu by tedy rekonstrukce mohla začít.


18.10.2017
Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy

Ďáblická hvězdárna

19. října 2017 v 15:17 | R.M. |  AKCE TŘÍDY
Ve tředu 25. 10. jedeme do Ďáblic, kde je hvězdárna. S sebou vše, co je nutné + věci na Př.
Odcházíme v 8 hodin, vracíme se v 11.40 a pak přírodověda.

Přednáška pro dívky o dospívání

19. října 2017 v 15:15 | R.M. |  ZAŽILI JSME
Pro žákyně 5. ročníků byla připravena přednáška o dospívání "Od dívky k ženě". V roli přednášející byla paní Kateřina Juřenčáková z organizace H.A.M. Dívky se během dvou vyučovacích hodin dozvěděly mnoho informací o změnách, které probíhají v jejich těle v tomto období, jaké různé hygienické potřeby jsou k dispozici nebo jak to funguje "mezi klukama a holkama".

Všechny dívky si přednášku užily a odcházely z ní s pocitem, že je to dospívání vlastně prima.

Geofyzikální ústav a Geopark Spořilov

19. října 2017 v 15:13 | R.M.

Využili pozvání spolužáka z jiné 5. třídy a vyrazili jsme do Geofyzikálního ústavu na Spořilově. Zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o sopkách. Na různých pokusech nám bylo ukázáno, jak sopky vznikly, nebo jakým způsobem probíhá sledování sopečné aktivity.

Také jsme si prohlédli geopark, ve kterém je spousta vyvřelých, přeměněných a usazených hornin z různých konců světa.

Výlet do Ďáblického háje a na okolí rybníků v Nových Butovicích

19. října 2017 v 15:08 | R.M. |  ZAŽILI JSME

Neodkladné hlučné a prašné práce nás ke konci září vyhnaly na dva dny do přírody. Se třídami 2.A, 5.A jsme si za svůj cíl vybrali "neznámé končiny" na okrajích Prahy.
Ve čtvrtek 21. září jsme vyrazili do přírody v Ďáblickém lese. Cestou děti obdivovaly krásný výhled do krajiny, objevily hvězdárnu a užívaly si na dětských hřištích. Cestou zpět jsme se "přimotali" na bezpečnostní akci MČ Praha 8, která byla připravena pro žáky tamějších škol. Prohlédli jsme si hasičské, policejní i záchranné vozy, u policejního stánku vyplnili soutěžní úkoly, za které jsme dostali odměnu.
V pátek 22. září jsme se vydali na opačný konec Prahy, do Butovic. Prošli jsme celý "centrální park" až na metro Luka. Cestou jsme obdivovali krásy místních rybníků, dětských hřišť a stromový keltský kalendář.

Dny v přírodě jsme si užili, hlavně díky počasí, které nám po oba dva dny přálo.

Otevřené dopisy na MČ Praha 10

19. října 2017 v 15:02 | R.M. |  DŮLEŽITÉ DO ŠKOLY
Na webových stránkách školy v záložce SRPŠ jsou ke stažení dva otevřené dopisy na MČ Prahy 10 - Školy v přírodě ve školním roce 2017/2018 a Rekonstrukce školy Karla Čapka.

Kam dál